Serverat: En artikel utan fungerande lösning

 

 

Henrik Ennart skriver i Svd ” Serverat: En tallrik magsjuka”  om skolmaten i Sverige och då specifikt den kyckling som serveras i skolorna. Nog för att Henrik Ennart har en poäng med artikeln, att ursprungsmärka matsedeln kan vara trevligt, men fyller det något syfte, tveksamt.

Att det serveras mat i skolorna som är av tveksam kvalité och som Henrik Ennart uttrycker det, ”..inte vilja ta i med tång i den vanliga affären” håller jag med viss reservation med om.

Barn och elever i våra skolor SKA inte bli magsjuka av den mat som serveras i skolorna, den ska vara tillagad och hanterad på ett korrekt sätt. Föräldrar måste kunna känna sig säkra på att deras barn inte blir magsjuka av skolmaten.

Dock väcker den här artikeln flera frågor som författaren undviker att svara på. Henrik radar upp en hel del länder där campylobakter är vanligt bland kyckling, det vore intressant att se hur ofta dessa kycklingar förekommer på våra upphandlingar runt omkring i landet.

Om tillagning av dessa kycklingar inte tar död på bakterierna så finns det inte riktigt något syfte med att ursprungsmärka maten i skolan, det enda alternativet är då att stoppa kycklingar från dessa länder och då enbart servera svensk kyckling, där 14,6 % trots allt innehåller campylobakter.

Utöver detta så tror jag att inte att en elev på lågstadiet lägger särskilt stor vikt vid ifrån vilket land kycklingen kommer, speciellt inte om det inte finns några andra alternativ. Det enda alternativet som skulle kunna fungera är att det står ”kycklingen kommer från Irland och det är 90 % risk att du blir magsjuk”

Henrik Ennart skriver också att ”När uppfödarna inte kan leverera friska kycklingar försöker de lämpa över problemet på konsumenterna. Det är vi som ska hålla skärbrädor rena och se till så att köttet blir väl genomstekt.”  Problemet är att Henrik Ennart hävdar att vi ska ursprungsmärka kycklingen i skolan, är inte det samma sak? Att vi ännu en gång lämpar över problemet på konsumenten istället för att faktiskt attackera frågan från rätt håll löser inte problemet.

Skolornas elever kommer knappast att bli mindre magsjuka av att det står vilket land maten kommer ifrån så länge inte några andra alternativ serveras.

 

Anders Bengtsson

f.d. Kökschef inom Utbildningsförvaltningen, Stockholm Stad

Folkpartiet Järfälla