Se kommunfullmäktiges möte på webben

Missade du kommunfullmäktiges möte den 5 september? Klicka då här så kan du se hela sammanträdet på webben via Järfälla kommuns hemsida.

Folkpartiet Järfällas gruppledare, Lars Bergstig, var en av dem som talade i talarstolen.

För se några av de ärendena som togs upp kan du läsa vårt tidigare inlägg, klicka här.