Satsning på Sommarhögskola i Järfälla kommun

För tredje året satsar Järfälla på sommarhögskola för elever i årskurs 7 och 8. Under två
veckor åker 20 elever från Källtorpskolan till Södertörns Högskola för att bli inspirerade
till vidare studier på högskola eller universitet.

Intresset för Sommarhögskolan har varit stort på Källtorpskolan där 27 elever sökte till
de 20 platserna. Tanken med Sommarhögskolan är att eleverna ska lära sig mer om
högskolan, utveckla kritiskt-analytiskt tänkande, sin studieteknik, självkänsla och
kreativitet – och framförallt ha roligt.
Idén med sommarhögskola kommer från Strathclyde universitetet i Glasgow, Skottland.
Där har man sett att de ungdomar som gick på sommarhögskola i högre grad sökte till
högskola eller universitet efter gymnasiet. Dessutom hade de högre studieresultat rent
generellt.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla