Satsning på förebyggande arbete mot droger

Järfälla kommun satsar nu på ett förebyggande arbete för att stoppa narkotikamissbruk bland ungdomar. – Jag välkomnar denna satsning med öppna armar. Det är väldigt oroande siffror som vi kan se i undersökningen och vi måste göra allt för att minska narkotikaanvändandet bland våra ungdomar, säger Nikoletta Jozsa (FP) ledamot i socialnämnden.

Järfälla kommun presenterade i tisdags en satsning för att upptäcka och förebygga drogmissbruk bland elever på Järfällas skolor och fritidsgårdar. En undersökning som gjorts bland kommunens 14-åringar visar att 14 % av deltagarna har haft möjlighet att pröva narkotika, detta är dubbelt så många som i undersökningen som gjordes 2011. Samma undersökning visade att 4 % av eleverna har provat narkotika. Detta är en ökning från 3 % 2011. Undersökningen bekräftar polisens och socialtjänstens misstankar om att en ökning har skett de senaste åren.

Vi hoppas på att denna satsning hjälper till att öka medvetenheten om problemet med narkotika i så låga åldrar och även öka insatserna så att den negativa trend som vi ser i undersökningen avstannar,  säger Nikoletta Jozsa (FP).

Kommunen satsar nu på att utbilda personalen på skolorna i Järfälla och på fritidsgårdarna i att upptäcka och förebygga missbruk. Utbildningen går bl.a. ut på att man kommer hålla ett antal seminarier på alla skolor i kommunen.

Läs gärna mer om satsningen på Järfälla kommun