”Satsa på fritidshem så lär sig barnen mera”

”Satsa på fritidshem så lär sig barnen mera” säger Linda i MittiJärfälla den 19 februari.

Jag tycker att Linda har alldeles rätt. Det är också det vi gör i Järfälla.

Vår skolförvaltning har nyss genomfört en utbildning för 47 personer på kommunens fritidshem. Utbildningen har handlat om fritidshemmens uppdrag, kvalitet och utveckling och utgår från den nya skollagen och läroplanen för grundskolan.

När denna första utbildningsomgång har utvärderats kommer ytterligare utbildningserbjudanden till återstående personal på fritidshemmen.

Jag vill också berätta för Linda att fritidshemmen i Järfälla har jämförelsevis större resurser än i andra kommuner. Enligt Skolverkets statistik erbjuds varje barn på fritidshem i Järfälla ca 4000 kronor mer per år än genomsnittet i landets kommuner. Därför är också personaltätheten högre än i andra kommuner.

Det går att göra mer av tiden på fritidshemmen. I det har Linda alldeles rätt.

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden