Särskolan är bara till för elever med utvecklingsstörning

Idag presenterar Skolinspektionen en rapport som är kritisk till
kommunernas arbete med elever i särskolan. Man har granskat omkring 
700 placeringar i 30 kommuner och konstaterat att det i en del fall 
saknas utredningar och i många andra fall är brister i utredningarna. 
Uppenbarligen finns elever i särskolan som inte hör hemma där utan bör 
gå i den vanliga grundskolan med extra stöd.

Det är bra att den här granskningen är gjord och resultaten nu 
presenteras. Järfälla är inte en av de granskade kommunerna, däremot 
togs frågan upp när Skolinspektionen gick igenom hela vår 
skolverksamhet i samband med den vanliga inspektionen år 2008.

Eftersom Skolinspektionen och de övriga myndigheterna är kritiska mot 
samtliga granskade kommuner kan vi inte luta oss tillbaka och tro att 
allt är frid och fröjd hos oss själva. Eftersom den här kritiken 
kommit fram också tidigare görs nu en genomgång av placeringar i 
Järfällas särskolor för att se om utredningarna håller måttet. Det 
görs också mycket noggranna utredningar när nya elever ska placeras 
och då även elever som kommer inflyttandes till Järfälla – elever som 
gått i särskola i andra kommuner. En av kommunens skolpsykologer är 
specialiserad på utredningar om särskoleplaceringar.

Det finns enstaka fall där elever efter närmare granskning lämnat 
särskolan och gått över i den vanliga grundskolan.

Vi måste ha en ordning som gör att ingen elev skrivs in i särskolan 
som inte hör hemma där.

I Järfälla finns i nuläget omkring 70 elever som är inskrivna i 
särskolan och det betyder att vi ligger något under riksgenomsnittet.
Expressen SvD

Mer information: Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden