Samverkan mellan Polis och kommun i Järfälla

Idag skriver Järfälla kommun om ett nytt samarbete mellan polisen och Järfälla kommun för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Järfälla. Man kommer bla arbeta för att minska användandet av narkotika och alkohol bland unga i Järfälla. 

För ett par dagar sedan gjorde vi en stor intervju med Närpolisen i Järfälla angående missbruk, ungdomsbrottslighet, ökad trygghet och förebyggande arbete. Den intervjun kommer att publiceras senare i veckan här på bloggen.