Samarbete mellan Södertörns högskola och Järfällas skolor

Järfälla kommun

Mellan Järfällas skolor och Södertörns högskola finns ett flertal pågående eller planerade samarbetsprojekt.

– Sommarhögskola 11-20 juni – för elever i blivande årskurs 8 på Tallbohovskolan
Det här är en satsning för att få ungdomar från studieovana miljöer bli intresserade av högskole- och universitetsstudier. Programmet kommer bl.a. att innehålla värdegrundsfrågor, studiebesök, orientering om högskolan och olika övningar och tävlingar. På sommarhögskolans sista dag blir det ”examensceremoni” för eleverna tillsammans med elevernas föräldrar och bekanta. I satsningen deltar också elever från Nacka och Botkyrka.

– Interkulturell handledning av studenter – kurs för VFU-handledare
Fr.o.m. år 2014 måste VFU-handledaren (VFU står för verksamhetsförlagd utbildning av lärarstuderande) ha gått på en handledarutbildning inklusive kunskap om bedömning av lärarstudentens VFU för att kunna ta emot lärarstudenter. Höstterminen 2012 genomför Södertörns högskola en sådan kurs ”Interkulturell handledning av studenter inklusive VFU-bedömning.

– FoU-projekt i årskurs 6-9:s matematik – kurs för matematiklärare
Höstterminen 2011 gjordes en forskningsförstudie ”Didaktik och teori i grundskolans matematikundervisning” i Järfällas fem 6-9-skolor. Man fann bland annat att det finns brister i matematikundervisningen. Södertörns Högskola och kommunen har nu kommit överens om att ge lärare på de berörda skolorna forskningsbaserad kompetensutveckling utifrån resultatet av förstudien. Fyra av de fem skolornas matematiklärare kommer att delta i satsningen.

– Behörighet i Teknik – kurs som ger högskolepoäng, för lärare upp till årskurs 6
KomTek i Järfälla (kommunala teknikskolan), tillsammans med Södertörns Högskola och KomTek i Botkyrka, vill göra en kurs i ämnet Teknik. Det planeras för en grundkurs och en fortsättningskurs. Målgruppen för kursen blir lärare i årskurserna upp till sexan.