Säkrare skolor och förskolor i Järfälla

Under 2010 och 2011 har fastighetsavdelningen i kommunen genomfört ca 35 säkerhetshöjande åtgärder på förskolor och skolor i Järfälla. Vanliga åtgärder är bl a höjning av staket, byte av grindar och förstärkning av låsen på fönster. Det finns pengar kvar för fler insatser och alla skolor och förskolor har uppmanats att komma med förslag på ytterligare säkerhetshöjande åtgärder som behövs. När ytterligare förslag kommit görs en prioritering av fastighetsavdelningen och barn- och ungdomsförvaltningen gemensamt.

Säkerhetsarbetet på skolor och förskolor fick en extra skjuts efter den tragiska olyckan på Aspnässkolan för ett par år sedan, då tre barn föll ut från ett fönster.

Mer information

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden