Säg ditt om Järfällas framtid

Järfälla kommun håller på och tar fram en ny översiktsplan för Järfälla. En översiktsplan visar på hur Järfälla kommun kommer att utvecklas under ett antal år framöver, just den här översiktsplanen sträcker sig fram till 2030.

Järfälla kommun vill nu att boende i Järfälla ska hjälpa till med utvecklingen av kommunen genom att dela med sig av sina åsikter. Känner du att just du är intresserad av bidra med åsikter så kan du läsa mer här

Vill du se mer så kan du besöka Järfälla kommuns kundtjänst vid pendeltågsstationen i Jakobsberg där det under ett antal veckor.