Säby gård – en slumrande kulturskatt

Anita Mickos
Anita Mickos (FP) vill utveckla Säby gård.

Centralt i Järfälla ligger Säby gård, som är från 1600 talets mitt. Gården är kulturminnesmärkt och därför skall alltid särskilda hänsyn tas vid renovering eller förändringar.

I dag finns där i samband med stallen ridskolor, scouterna använder en av byggnaderna och ett café finns i en gammal spannmålsbyggnad . Själva huvudbyggnaden disponeras i dag delvis av en förskola . Huset är i dag inte i gott skick och behöver en renovering.

Men Säby är en av kommunens kulturskatter och det är synd att vi inte använder oss bättre av våra kulturminnesmärken. Gården var ett sk säteri, dvs en gård som under medeltiden beboddes av en frälseperson och innehade förr sätesfrihet s dvs skattefrihet.

Kommunen växer nu snabbt och när Barkarbystaden, Söderdalen m.fl . är klara för inflyttning kommer vi att ha ökat vårt invånarantal till något mellan 90 000 och 100 000. Det gör att vi som kommun måste vara beredda att erbjuda inte bara skolor, barnomsorg, fritid, trafik, äldreboende mm utan även ett ökat kulturutbud för att möta behoven hos våra nuvarande och inflyttande invånare.

Säby gårds huvudbyggnad har en vacker grund inför en upprustning och skulle kunna göras till ett kulturcentrum med utrymme för konstutställningar, musik och öppen för möten arrangerade av kommunens föreningar. Den skulle också kunna rymma nuvarande Konstforums verksamhet, som nu letar efter plats då deras lokaler kommer att försvinna vid utbyggnaden av Kallhälls centrum.

Parken har delvis fått en upprustning men mera behövs. I den vackra trädgården bakom huset finns plats för utomhusaktiviteter som exempelvis sommarkonserter, utomhusteater eller fester.

Detta skulle givetvis innebära att förskolan behöver flyttas men med god framförhållning i kommunens planering borde det vara fullt möjligt att hitta bra lokaler för deras verksamhet också. Kanske rentav lokaler som skulle vara bättre anpassade för verksamheten än de nuvarande.

Det kommer att ta tid att planera och genom föra detta som bör vävas in i kommunens budget eftersom det kommer att kosta en hel del, men kan inte var omöjligt på sikt.

Det finns alla skäl för kommunen att planera för att rädda denna pärla men då bör man planera i tid .

Säby gård är värd att bevara och användas av kommunens invånare.

Anita Mickos (FP)

Ordförande i kommunfullmäktige

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Anita Mickos

Anita Mickos (FP) vill utveckla Säby gård.