Så in i Norden bra!

Affärstidningen Forbes har presenterat sin nya lista över vilka länder i världen där invånarna har mycket att glädjas över. För att komma fram till vilka länder där invånarna
har det bäst används 89 olika indikatorer där utbildning och hälsovård är några av faktorerna men också landets ekonomiska situation och om invånarna känner sig trygga och säkra.

Föga överraskande kommer oljelandet Norge på första plats följt av Danmark på andra och Sverige på tredje plats. Att bo i Norden är uppenbarligen inte så tokigt. Forbes lista tar upp 142 av världens länder vilket motsvarar 96 procent av jordens befolkning.

För första gången faller USA bort från tiobästalistan och går från plats 10 till plats 12. Den dystra arbetsmarknadssituationen och det faktum att många kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop gör att USA inte längre bedöms som ett lika lyckligt land att bo i.

Luxemburg är det land där invånarna är friskast, Island det säkraste och Schweiz har världens bästa ekonomi.

Läs mer på DN.se