Rut gånger två

I dagarna kom Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) tillsammans med Folkpartiets partistyrelse med ett förslag om att separera RUT- och Rot-avdraget samt att höja taket för avdraget. Idag slås RUT- och ROT-avdragen ihop till ett hus-avdrag. En familj får maxiamlt tillbaka 50 000 kronor per person.
Om hus-avdraget separeras innebär detta att RUT- och ROT-avdraget kan dras av var för sig. Höjer man dessutom nivån så att både RUT- och ROT-avdraget var för sig kan uppgå 50 000 kronor per person per år.innebär detta att en familj med två vuxna kommer kunna dra av sammanlagt 200 000 kronor istället för dagens 100 000 kronor.

Anledningen till att Sabuni och Folkpartiet föreslår detta är att det tidigare systemet tenderade att leda till flest avdrag för ROT, vilket inte resulterade den avlastning för familjer när det gäller obetalt hushållsarbete som man hade hoppats på. Med det nya förslaget hoppas Sabuni att fler använder sig av hushållsnära tjänster och därmed får mer tid över till familj, nöjen, arbete eller tid med barnen.

Läs Nyamko Sabunis nyhetsbrev här.

Läs mer här: Ex, SR, N24

Mest populära rut-tjänsten

Nikoletta Jozsa,
Politisk sekreterare i Folkpartiet Järfälla