Rökning bland ungdomar i Järfälla minskar

Färre 14-åringar i Järfälla röker och snusar visar en ny undersökning. På en 10-års period så har användandet minskat rejält. Jag är förstås oerhört glad över detta och hoppas att den positiva utvecklingen håller i sig, säger Nikoletta Jozsa (FP) ledamot i socialnämnden.

Nikoletta Jozsa Foto:Magnus Hartman

Andelen ungdomar i Järfälla som röker har minskat från 12% 2003 till 8 % 2012. Av de 14-åringar som röker så finns det fler rökare bland flickorna än pojkarna och så har det sett ut under de flesta år sedan 2003.

I undersökningen som har gjorts av Järfälla kommun så uppger 39 % av de ungdomar som röker att de har börjat när de var 13 år gamla. Jämfört med förra årets undersökning så är elever något äldre när de börjar röka.

Även andelen elever som snusar har minskat kraftigt i Järfälla. 2003 uppgav 10 % av eleverna i undersökningen att de snusade en siffra som 2012 hade rasat till 3 %. När det gäller könsfördelningen så är det framförallt pojkar som snusar.

21 % uppger att deras föräldrar känner till att de snusar eller röker. Detta är en minskning från 36 % året innan.

Undersökningen visar det är framförallt är på en skola, nr 5 kallad i undersökningen, som andelen elever som uppger att de röker eller snusar är störst. På skola nr 5 så uppger 12 % att de snusar och 16 % att de röker.

Nikoletta Jozsa (FP) säger att anledningen till att färre ungdomar snusar eller röker idag kan vara att man är bättre på att i skolorna förmedla biverkningar. Ungdomar känner idag  i större utsträckning till farorna med nikotinet, avslutar Jozsa.