Rivstart med Ullenhag i Järfällas valrörelse

Erik Ullenhag (FP) och Ali Esbati (FP)
Lördagseftermiddagen blev en rivstart för valrörelsen i Jakobsbergs centrum. INtegrationsminister Erik Ullenhag mötte vänsterpartiets Ali Esbati i en starkt ideologiskt präglad debatt, eller kanske snarare ett samtal. För oss som lyssnade var herrarna både underhållande och informativa.

Skiljelinjerna var väl kända och inte överraskande. Partierna representerar ju två vitt skilda synsätt på samhällsbygget – ett öppet liberalt samhälle med stort utrymme för medborgarnas egna beslut ställs mot den socialistiska drömmen om det i  etalj styrda och välordnade där allt större del av ekonomin tas om hand av politikerna för att kollektivt konsumeras.

Båda talarna fick väl fram sina budskap. Ingen behövde tvivla på vänsterns övertygelse att allt blir bättre ju mer skatter vi driver in till det offentliga. Den extra månadslön som alliansregeringens politik givit hushållen är av ondo – den har slösats bort till ingen nytta. Med vänsterns inflytande i en regering skall den snabbt tas tillbaka och omsättas i nya offentlig utgifter – enligt vänstern med högre moralisk halt än de utgifter om medborgarna själva prioriterar. Lönerna efter skatt är för höga, restaurangpriserna för låga, det är för billigt att få hjälp med tjänster i hushållet, det måste kosta mer för företagen att anställa ungdomar. In med alla i den kommunala förvaltningen i stället – då blir rätt saker utförda.

För oss som valt att ägna tid åt kommunalpolitik är givetvis vänsterns budskap smickrande. Vi 65 folkvalda fullmäktigeledamöter vet absolut bäst hur de 70.000 medborgarnas pengar bäst kommer till användning.

Sverige är ett bra land att leva i – kanske bäst i Europa. Så långt var de två överens. Ullenhag försvarade skickligt resultatet av de senaste åtta åren medan Esbati tyckte att det mesta var bättre för åtta år sedan och argumenterade för beslut som leder tillbaka dit. Publiken applåderade lojalt den egna kandidaten, solskenet värmde och alla var på gott humör. En bra början för de två partiernas kommande veckor på Jakobsbergs torg.

Och ett förträffligt fotjobb av folkpartiets Nicki Jozsa och vänsterns Bo Leinerdal som på kort varsel ordnade detta.

Lars Bergstig