Risk för konkurrens när två stadskärnor bildas

Barkarbystaden
Färdiga planer för 4000 lägenheter i Järfälla. På bilden växer Barkarbystaden i Järfälla fram.

Jakobsberg-Barkarby har pekats ut som en av de nya regionala kärnorna i Stockholms regionen och behovet av ett rikt kvällsliv på dessa platser ökar med antalet inflyttande i kommunen. Ett rikt kvällsliv i Jakobsbergs centrum skulle också att göra att Jakobsberg upplevs tryggare för de som bor, arbetar eller passerar Jakobsbergs centrum.

I Järfälla finns en utmaning i att Jakobsbergs centrum och Barkarbystaden inte ligger särskilt nära varandra trots att de ska fungera som en regional stadskärna. Man behöver i kommunen bestämma vilket av dessa områden som ska vara huvudkärnan i kommunen för att skapa ett rikt kvällsliv på en då efterfrågan inte finns för att skapa detta på båda platserna. Om Barkarbystaden och Jakobsbergs centrum utvecklas helt separat så riskerar dessa två stadskärnor att konkurrera ut varandra inom en snar framtid. Det här är dock inget unikt för just Järfälla utan ser man till Stockholms innerstad så finns det även där ett problem med att erbjuda ett rikt kvällsliv under veckans alla dagar i alla stadsdelar.

Vi behöver skapa ett Jakobsbergs Centrum där det första intrycket av centrum är att det är ett attraktivt välskött område med goda kommunikationer och ett brett utbud både kvälls och dagtid. Ett första steg i att skapa ett attraktivt centrumområde skulle kunna vara att göra en stor renovering av torget i Jakobsbergs centrum som för många är det första man möter i Jakobsberg. Citycon som äger och driver gallerian i Jakobsberg har sagt att en större investering i form av en upprustning av centrum snart kommer att påbörjas.