Riksmötet 2011 i Göteborg

Folkpartiets riksmöte i Göteborg den 18 – 20 mars blev en riktig vitamininjektion för drygt 800 liberaler som samlats på Svenska Mässan.

En rad intressanta anföranden och paneldiskussioner avlöste varandra. 
I fredagsprogrammet som var upplagt för främst gruppledare och ombudsmän ingick två mycket initierade föredrag. Alexander Bengtsson, reporter på tidningen Expo, gav en innehållsrik inblick i sverigedemokraternas bakgrund, framväxt, rekryteringskretsar och väljarströmmar. Han visade med skärpa partiets enfrågekaraktär, hur det hämtar näring ur människors rädslor och hur det med sitt förenklade budskap attraherar vissa ungdomsgrupper.

Migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och miljöpartiet är enligt Bengtsson den viktigaste händelsen hittills för att i riksdagen neutralisera SD och beröva dem inflytande i deras enda fråga. En eloge och hyllning till Sveriges liberala parti som varit tillskyndare av denna strategi för att neutralisera SD´s riksdagsinflytande blev Alexander Bengtssons sammanfattande omdöme så här långt.   

Förre statssekreteraren Per Borg (s) var inbjuden för att ge sin syn på de enorma ekonomiska utmaningar som den offentliga sektorn står inför. ”Vi har råd med framtiden – men då krävs en långsiktig och sammanhållen politik för välfärdens finansiering” är en gemensam rapport från Arena och Timbro som utarbetats under Borgs ledning. Vi måste tydligare definiera välfärdens kärna, bli bättre på att förklara varför denna kärna kräver skattefinansiering som inte kan ersättas av marknaden och inte låta de viktiga målkonflikterna skymmas av akademiska diskussioner kring vem som är bäst lämpad att utföra en rad servicetjänster.  Finansieringen och dess säkerställande är politikens huvudfråga inte valet mellan egenregi och upphandling.

Ett samtal med liberala laget i Bryssel, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström, under ledning av förre Ekoreportern Anders Jonsson blev till stor politisk underhållning. Det är uppenbart hur dessa tre folkvalda samspelar och trivs med varandra och med sina nätverk påverkar utvecklingen och förser Folkpartiet med en strid ström europainformation.  Marits eviga strid kring det gigantiska jordbruksstödet och Olles skickliga agerande i europapolitikens finans- och valutakretsar inger både respekt och beundran. Att de dessutom kan berätta om det med både humor och inbördes gnabb visar att svåra frågor kan göras både lättillgängliga och roliga.

Anders Jonsson, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia WikströmEuropa 2020 med Anders Jonsson, Marit Paulsen, Olle Schmidt, och Cecilia WikströmTre panelsamtal i tungt aktuella ämnen, Sveriges utmaningar i globaliseringens tidevarv, migration och arbetsmarknad och omhändertagna barns svåra situation gav tillsammans med de 24 seminarier som fanns att välja mellan en kunskaps- och omvärldsbevakning som är guld värd för alla kommunalt verksamma. Tillsammans med ett kraftfullt och inspirerande tal av Jan Björklund som finns att höra på här. Blev årets upplaga av kommunala riksmötet ännu en framgång för kommunalpolitiska rådet (KPR).  Just att svåra politiska frågor skall framföras med en blandning av allvar och humor tycks vara KPR´s signum. Och ingen kan göra det bättre än skriftställaren Anders Johnson som i sitt anförande Invandrarna som byggde Sverige visade hur hela den svenska industrihistorien bärs upp av människor som under århundradena invandrat till Sverige. Läs väldigt gärna den boken! 

Lars Bergstig
Nicki Jozsa