Riksdagsval i Finland 17 april

Med anledning av att många Järfällabor har finsk anknytning vill vi uppmärksamma det finska riksdagsvalet som äger rum den 17 april. Folkpartiet liberalernas syskonparti i Finland är Svenska Folkpartiet SFP.

Utomlands ordnas förhandsröstning den 6-9 april, men många förhandsröstningsställen utomlands är öppna under en kortare tidsperiod. Information om förhandsröstningsställenas adresser och öppettider finns på justitieministeriets valwebbplats.

Information ges också på det avgiftsfria servicenumret – på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770.

I Sverige kan man förhandsrösta på 35 platser. Var och hur framgår här. 

Peter Kjällkvist (FP) politisk sekreterare