RIA vann upphandlingen om Kvarntorpet

Under torsdagens socialnämnd beslutade en enhällig nämnd att godkänna RIA som driftansvarig för härbärget och lågtröskelboendet Kvarntorpet.

Denna fråga har länge varit en hjärtefråga för Folkpartiet i Järfälla, vi var dem som en gång drev på att härbärget skulle inhysas i ett nytt hus i kommunen – då hade människor i hemlöshet fått frysa i 14 grader mitt i vintern på det lokala härbärget som i folkmun kallades ”RIA” efter den organisation som drev det. För några år sedan började kommunen bjuda de hemlösa i kommunen på jullunch, även detta ett Folkparti initiativ.

20140131_nicki liten

Nikoletta Jozsa
Folkpartiet

Det nya huset för härbärget byggdes och kom även att inhysa ett lågtröskelboende. Kvarntorpet invigdes och fylldes snabbt av behövande. Ganska snart därpå gjordes en upphandling för driften av Kvarntorpet. Denna upphandling resulterade i att endast ett anbud gick vidare till slutskedet av upphandlingen. Andra kandidater hade fallit bort under processen på felaktiga grunder, enligt Nikoletta Jozsa Folkpartiets ledamot i nämnden:

”Som Folkpartiets ledamot i socialnämnden krävde jag att anbuden skulle få kompletteras för att rätta till uppenbarligen rent tekniska och enkla misstag. Detta ville övriga partier i nämnden inte medge trots att lagstiftningen ger utrymme för det.”

En av socialnämnden dåligt genomförd upphandling innebar att kommunen skulle få betala mer än man behövt och tvingats göra sig av med en osedvanligt uppskattad ideell organisation som under många år drivit verksamheten under villkor som få skulle ha accepterat.

”Det är bra med konkurrens också mellan ideella krafter men det är inte rimligt att administrativa petitesser skall vara tillräckligt för att avbryta ett långt gående och väl fungerande samarbete. Det är sakligt fel, omoraliskt och dessutom dyrare! Kan det bli mer fel?” Säger Nikoletta Jozsa (FP)

(Läs mer om hur det gick till när Ria förlorar upphandlingen om Kvarntorpet)

Senare lämnade folkpartiets ledamot i socialnämnden Nikoletta Jozsa tillsammans med Lars Bergstig, gruppledare, in en offentlig skrivelse (Läs skrivelsen här) där man begärde att upphandlingen av Kvarntorpet skulle avbrytas. Detta ledde till slut till att övriga politiska partier och politiker omvärderade sina tidigare beslut och upphandlingen avbröts under en extrainsatt nämnd.

(Läs mer om hur upphandlingen avbröts här) .

I torsdags blev den nya upphandlingen klar och till skillnad från tidigare upphandling var det tre anbud som nu gick vidare, alla tre fullvärdiga till att driva ett härbärge och lågtröskelboende med erfarenhet av liknande arbete. Den organisation som vann blev RIA.

”Äntligen får människor i utsatthet och hemlöshet lite lugn och ro. Äntligen kan de känna sig trygga med vilka det är som är driver Kvarntorpet och slipper känna oro för framtiden. Nu kan de fokusera att komma på fötter igen. Precis det denna verksamhet var avsedd till att göra”, säger Nikoletta Jozsa (FP) gruppledare i socialnämnden.

Samtidigt tillägger hon att det viktiga för henne var inte vilken organisation som vann då samtliga vars anbud som gick vidare var välrenommerade och ytters kompetenta. Det viktiga var att upphandlingen skulle vara rättvis, att de som lever i utsatthet får bra stöd och tak över huvudet samt att Järfällas invånare kan känna sig trygga med att det bästa anbudet vinner, inte det dyraste.