Resultatförbättringar i Järfällas skolor

I barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse för 2012 redovisas bl a resultaten för de elever som lämnade nian 2012. Det är glädjande läsning med förbättringar på alla punkter som mäts och redovisas.

Det framgår av berättelsen att andelen elever som når högre betygssteg (VG eller MVG) var högre 2012 än 2011 (58 % mot 56 %). Ett av av barn- och ungdomsnämndens mål är att andelen elever med högre betygssteg ska öka varje år. Andelen elever som når målen i alla ämnen var 81 % 2012 att jämföra med 77 % året innan.

Det genomsnittliga meritvärdet (betygsgenomsnittet) blev 2012 221 poäng att jämföra med 216 året innan. Också andelen behöriga till gymnasieskolan ökade under 2012. Från 86 % till 92 %.

På alla dessa punkter ligger nu Järfällaeleverna över riksgenomsnittet.

 

Mer information:

 

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden