Replik: Lars Bergstig

Tack för din replik, Mikael. Du tillhör de politiker som det är mycket trevligt att föra samtal med.
Ja, det finns säkert flera områden i Järfälla som är skyddsvärda t.o.m. mer skyddsvärda än den lilla yta vi nu talar om.
Men vi tycker att det är en god tanke att skapa en skyddad grön sammanhängande kil från Nationalstadsparken genom Solna, Sundbyberg, förbi Akalla och in till Järvafältet. Vi för gärna en dialog om detta med alla som vill lyssna, inklusive länsstyrelsen. Markbitens vegetation idag är inte avgörande – det viktiga är att den kan förvandlas till en grön korridor, inte alltför störd av den förväntade tunnelbanestaden, för dem som uppskattar ett sammanhängande grönstråk från Norrtull till långt in i Uppland.