Rekordbidrag till kulturen i Järfällas skolor

Kulturrådet lämnar ett bidrag på knappt en och en halv miljon kronor till Järfällas skolelever. Det är det största bidraget Järfälla kommun hittills fått från Kulturrådets satsning Skapande skola. Syftet med bidraget är att ge elever tillgång till mer kultur i skolan.

 

Kulturrådets satsning Skapande skola har som syfte att stärka kulturens roll i skolan. Pengarna fördelas efter det att Kommuner och friskolor sökt bidrag för kulturprojekt riktade mot förskole- och grundskoleelever.

Det är sjunde året i rad som Järfälla kommun har fått bidrag från satsningen, men årets summa på hela 1 450 000 kr, är den hitills största.

Det ökade bidraget beror delvis på att elevantalet i Järfällas skolor ökat, men även om man slår ut det per elev så är bidraget det största någonsin. En av anledningarna till det väl tilltagna bidraget är att skolorna ges stort utrymme att själva utarbeta önskade insatser samt att kultur verksamheten i skolan som håller hög kvalitet och är kopplade till läro- och kursplaner.