Regeringens satsning på matematik är bra också för Järfällaeleverna

Häromdagen presenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) regeringens storsatsning på förbättrad matematikundervisning. Framför allt innebär satsningen vidareutbildning av lärare men också ett ökat antal timmar i matematik.

Det här är bra nyheter också för eleverna i Järfällas skolor.

Det är ingen tvekan om att det behövs mer och bättre matematikundervisning.

Det framgår inte minst av resultaten på nationella prov.

Av Järfällas tredjeklassare är det knappt sju av tio elever som klarar kraven i matematikprovets samtliga sju delar. Det är betydligt färre än i ämnet svenska. Visserligen är resultaten bättre när man ser på varje delprov för sig, men förbättringar behövs.

Av niondeklassarna är det ungefär tre av fyra elever som målen i matematikprovets olika delar. I proven i svenska och engelska är andelen mycket högre. I verkligheten är bilden kanske något ljusare eftersom också frånvarande elever räknas in bland elever som inte klarat provet.

Regeringens satsning blir en bra förstärkning till det som redan görs i Järfällas skolor. Här har vi satsat mycket på vidareutbildning av lärare och att starta s k ”matteverkstäder”. De senare handlar om att göra matteundervisningen mer konkret och handfast och därmed också intressantare för eleverna.

Läs mer här: DN, Folkpartiet

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden