Regeringen arbetar för att förebygga extremism

Demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP), Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och Justitieminister Beatrice Ask (M) skrev den 5 augusti en debattartikel i DN Debatt om hur regeringen med hjälp av en nationell handlingsplan ska arbeta för att förebygga extremism.

En värderingsundersökning som utförts av Forum för levande historia visar att 20 % av svenska gymnasieelever uttrycker tydligt intoleranta attityder kring folkgrupper som judar, romer, muslimer, homosexuella och invandrare. Dessa ungdomar kan riskera att hamna i framtida extremism och det är bland annat till dem de förebyggande insatserna ska riktas.

Den nationella handlingsplanen som ska tas fram med hjälp av ett brett underlag från Säkerhetspolisen, Brottsförebyggande rådet, Försvarshögskolan, Ungdomsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Handlingsplanen ska redovisa insatser på nationell och lokal nivå. Att motverka våldsbejakande extremism är inte bara en uppgift för staten. Hela Sverige behövs för att värna vår demokrati, skriver Ohlsson, Reinfeldt och Ask.

Arbetet med att förebygga extremism sker bland annat genom att demokratiminister Birgitta Ohlsson leder ett arbete i regeringskansliet med att ta fram en nationell handlingsplan mot alla former av våldsbejakande extremism. Dessutom ska justitieminister Beatrice Ask leda en uppdatering av den nationella strategin för att möta hotet från terrorism.

Läs hela artikeln här.

Nicki Jozsa
Politisk sekreterare, Folkpartiet Järfälla