Reformpaket mot segregation i skolan

Jan Björklund på Riksmötet 2012

Folkpartiet har presenterat ett reformpaket för att minska segregationen i den svenska skolan. Skolverket har fått i uppdrag att utreda nyanländas förkunskaper innan de placeras i en skolklass. I dagsläget placeras elever oftast i den åldersgrupp som de tillhör och inte i en årskurs där deras förkunskaper är jämbördiga med sina klasskamraters.

Jan Björklund vill vidare att de elever som anlänt till Sverige de senaste 4 åren exkluderas från den statistik som presenteras över betyg och provresultat av Skolverket, detta för att deras förkunskaper och förutsättningar inte alltid är desamma som för elever som redan går i den svenska skolan.

Läs mer om reformpaketet ”Reformpaket mot segregation i skolan

Folkpartiet anser att en av de viktigaste utmaningarna för elevernas framtid är att minska segregationen i skolan.

Vad anser du?