Rätt tant för jobbet!

Folkpartiet <3 EU

Idag valde Folkpartiets partiråd Marit Paulsen enhälligt till nummer ett på partiets EU-lista. Marit Paulsen har under sina år i EU-parlamentet lyckats förändra EU:s jordbrukspolitik i mer liberal riktning, få Europaparlamentets stöd för en gemensam europeisk djurskyddslag,  få upp hotet från antibiotikaresistensen på den politiska dagordningen och fått igenom ett ”försöksdjurens FBI” m.m.

Som omvald lovar Marit att hon ska kämpa för att hennes arbete EU:s nya djurhälsolag (inklusive frågan om antibiotikaresistens, vilken lyfts fram av WHO som ett av de största hoten mot mänskligheten i framtiden) ska slutföras, hon lovar att kämpa för att en gemensam europeisk djurskyddslag äntligen blir verklighet, dessutom kommer Paulsen fortsätta att lyfta framtidsfrågor som bioteknik (och att genom modern teknik få bort kemikalierna ur jordbruket) och kretslopp av näringsämnen mellan stad och land. En annan sak Marit vill kämpa för de närmaste fem åren är att förenkla EU:s inre marknad och verka för frihandel med resten av världen (t ex USA), till gagn för våra svenska företag och för hela landets utveckling.

Ytterligare en fråga  som är viktig för Marit Paulsen är att rädda den svenska skogen från en gemensam europeisk skogspolitik som liknar EU:s nuvarande jordbrukspolitik (och som dessutom inte tar hänsyn till att olika delar av Europa har väsentligt skilda förutsättningar).

Folkpartiet I Järfälla vill gratulera Marit Paulsen till förstaplatsen och intygar att hon är ”Rätt tant för jobbet”!

Marit Paulsen (FP) har blivit vald till att stå som etta på Folkpartiets EU-lista

Marit Paulsen (FP) har blivit vald till att stå som etta på Folkpartiets EU-lista