Rapport från kajerna mot det gröna

Kvällarna den 8 och 9 april ordnade kommunen workshop i projektet ”Kajer mot det gröna”. Projektet handlar om hur man kan utveckla gränsen mellan staden och naturen på ett hållbart sätt. Omkring 25 personer kom till workshoppen för att gemensamt pussla ihop hus, parker, odlingslotter, cykelvägar och ytor för lek och fritid. Tack vare modern teknik kunde vi använda flera kvadratmeter stora satellitfoton av olika delar av kommunen för att placera ut pyttesmå hus och kvadrater i olika färger för parker, gräsmattor, mm.

Kajer mot det Gröna. Bild:www.eniro.se

Kommunens stadsarkitekt Anders C. Eriksson inledde med att prata om stadsplanering och bebyggelse och olika konsulter höll fördjupade föredrag om trafik, boendetyper, miljö och hållbarhet under kvällarna. Att bygga fler bostäder naturnära men utan att bygga i våra naturreservat är en utmaning. Det visade sig att medborgarna hade många frågor och ville diskutera med tjänstemännen och experterna. Kanske det också skulle funnits lite mer tid till just det.

På det hela taget var det väldigt intressant och stimulerande, särskilt att få träffa andra kommunbor och prata med varandra om hur vi ser på kommunens utveckling. Men det var också en av svagheterna i workshopparna – de boende var färre än konsulter och tjänstemän. Inbjudan till workshopparna verkar inte ha blivit spridd så mycket som man kanske kunde önska.

Första kvällen var det slående att medelåldern var hög och andelen kvinnor låg. Medelåldern sjönk andra kvällen när min 11-åriga dotter följde med och då var det också lite fler kvinnor än män. Från föreningslivet var bara Svenska Naturskyddsföreningen representerad. Det var också lite synd. Gröna kajer handlar mycket om att skapa inbjudande entréer till naturen och här borde frilufts- och idrottsföreningar vara intresserade. Men ingen behöver oroa sig: Vi byggde ändå fågeltorn, fotbollsplaner, utegym och lekplatser.

Workshopparna var en del i projektets medborgardialog. Det betyder att inga beslut har tagits. Men det kändes verkligen bra att vi som bor i kommunen bjöds in tidigt för att ge våra synpunkter i god tid. Åtminstone jag ser fram emot fler medborgardialoger om stadsplaneringen och annan utveckling i Järfälla kommun!

 

Kristina Westerdahl

Folkpartiet Järfälla

 

Läs också Fred Knausts inlägg: Hur ska vi bo i framtiden