Rapport från Barnrättsdagarna i Örebro 8-9 mars

Temat barn i samhällsvård eldade ett proppfullt Conventum i Örebro. Insikten om vad senaste tidens forskning visat av brister i denna vård gav deltagarna viktiga insikter att  ta med sig hem för att försöka åtgärda. Har vi verkligen den koll på hur dessa barn hanteras och vad kan vi göra för att förbättra deras situation ?
Vi mötte tre tonåringar i samhällsvård  som vittnade om den verklighet de mött och som Barnombudsmannen i sitt projekt Unga Direkt presenterat. Vi  lyssnade på Morgan Allings beskrivning av sin barndom, som han även beskrivit i sin bok ”Kriget är slut”. Barnombudsmannens arbete för barns situation  i HVB och familjehem är viktig att ta åt sig.
Flera seminariepass gav många möjligheter till diskussioner. Nu gäller det att föra detta vidare i praktiskt arbete ute i kommunerna. Vi har mycket att granska och förbättra.

Anita Mickos (FP)
Ordförande i Kommunfullmäktige