Projekt Söderdalen – från Tekniska nämndens sammanträde den 8 september

En detaljplan som handlar om att omvandla Jakobsbergs södra industriområde till ett område för bostäder med gator, allmänna platser och närservice.
I planerna ingår ca.1000-1200 lägenheter i flerbostadshus. Även butikslokaler, en park och två förskolor planeras i området.
I Tekniska nämnden denna gång tog man upp ärendet och nämnden lämnade sina synpunkter på gång- och cykelvägar, trafikbuller, snöröjning, avfallshantering och på kollektivtrafiken i området.
Vill du läsa handlingarna från Tekniska nämnden hittar du dem på Järfälla kommuns hemsida.
Folkpartiets representant i Tekniska nämnden i Järfälla är Claes Gustavsson.