PRM: Äldres valfrihet i Järfälla inskränks

Nikoletta Jozsa, Gruppledare Folkpartiet Järfälla

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har i veckan beslutat att den sista dagverksamheten i privat drift i kommunen inte ska återupphandlas. Detta trots kraftiga protester från medborgare och besökare på dagverksamheten i Barkarby. Folkpartiet föreslog att en upphandling skulle påbörjas snarast för att vara klar senast om ett år. Under tiden skulle kommunen stå för driften. Den S-ledda koalitionen ansåg istället att kommunens äldre inte ska ges möjlighet att välja privata alternativ i dessa verksamheter.

– Att äldre inte ska erbjudas valfrihet i välfärden är ett stort steg tillbaka i utvecklingen och är en förlegad människosyn säger Nikoletta Jozsa (FP) 2:e vice ordförande i Socialnämnden.

För Folkpartiet är det en självklarhet att erbjuda människor valfrihet och mångfald. Valfrihet innebär att makten flyttas från myndigheter till medborgare och för oss är det viktigt att Järfällas äldre ska ges möjlighet välja den dagverksamhet som de tycker är bäst oavsett om den är privat eller kommunalt driven. För att detta ska fungera behövs både kommunala och privata alternativ.

Detta beslut innebär att alla fyra dagverksamheterna i Järfälla är kommunala. Socialdemokraterna och framför allt Centerpartiet påstår att de värnar om valfriheten. Centerpartiet i Järfälla gick till val på ökad valfrihet i välfärden och har även skrivit in detta i sitt politiska program för 2014-2018. Efter detta beslut kan vi bara dra slutsatsen att Centerpartiets löften om valfrihet i välfärden inte är annat än svikna vallöften.

– Vi i Folkpartiet kommer aldrig acceptera att människors fria val och fria vilja inskränks, detta är något vi i Folkpartiet gick till val på och fortsätter att stå upp för. Till skillnad från övriga partier. Att människor ska kunna göra viktiga val själva inom vård och omsorg är en rättvise- och frihetsfråga, säger Nikoletta Jozsa