Priserna på bostadsrätter ökar i Järfälla

I Järfälla har priserna på bostadsrätter ökat med 6 procent under de tre senaste månaderna (augusti till oktober). I riket i snitt är

ökningen 1 procent och i Lerum, som ökat mest, är ökningen 13 procent. I Haninge är ökningen 7 procent och i Norrtälje 8 procent. Övriga kommuner i AB län har haft lägre ökningstakt än dessa tre stockholmskommuner.
I snitt kostar nu en svensk bostadsrättslägenhet 1,5 miljoner.

Källa: Affärsvärlden och Mäklarstatistik

Lars Bergstig (FP)
Gruppledare

DN:Stort ras för bostadspriserna  DN: ”Bostadspriserna kan bli ett sänke för konjunkturen”