Pressmeddelande – Upphandlingen av lågtröskelboendet kvarntorpet avbrutet

Igår, på en extrainsatt socialnämnd, beslutade nämnden enhälligt att avbryta upphandlingen av lågtröskelboendet Kvarntorpet i Järfälla på grund av att det endast var ett anbud som gick vidare till steg tre i upphandlingen. Folkpartiet har i ett tidigt skede i upphandlingsprocessen ifrågasatt formerna kring upphandlingsförfarandet.

– Jag och Folkpartiet är väldigt glada över detta beslut. Om det finns frågetecken kring en upphandling så är detta den enda väg att gå, säger Nikoletta Jozsa (FP) ledamot i socialnämnden. Nyckelorden i en upphandling är rättssäkerhet, kvalitetssäkerhet och konkurrensneutralitet och finns det frågetecken från politiken kring dessa saker bör upphandlingen avbrytas.

Nämnden beslutade också att förlänga avtalet med RIA till den 3 januari 2014 medan förvaltningen utreder framtida driftform av Lågtröskelboendet. Lågtröskelboendet Kvarntorpet har idag plats för 10 personer, dessutom finns det plats för ytterligare 6 personer på Kvarntorpets härbärge. Boendet är bemannat dygnet runt med utbildad personal och de besökande kan också ta del av matservering till självkostnadspris.

– Kvarntorpet riktar sig till de mest utsatta i samhället. Våra beslut kan leda till att den lilla säkerhet och trygghet de har lyckats bygga upp rycks bort, fortsätter Nikoletta Jozsa. Nu behöver Kvarntorpet ha lugn och ro, så att deras besökare får tid att arbeta med sig själva, avslutar Nikoletta Jozsa.

 

Mer information

Nikoletta Jozsa (FP)

Ledamot i socialnämnden

Mejl: nikoletta.jozsa@jarfalla.se

Nikoletta Jozsa (FP)
Foto: Magnus Hartman