Pressmeddelande: FP gör satsningar för 25 mkr på skolorna i Järfälla

På Folkpartiets initiativ ökar nu satsningarna på Järfällas skolor. Skolorna i Järfälla får i årets kommunala budget 25 mkr mer än i förra budgeten. I årets budget finansieras bland annat matematiksatsningar i de lägsta åldrarna och ombyggnad av skolorna i Järfälla. En ny skola kommer byggas i Barkarbystaden, Herrestaskolan.

 

– Vi är självklart glada över att Folkpartiet har lyckats göra sin röst hörd när det gäller skolorna i Järfälla. Alliansen är idag överens om att denna satsning är viktig, säger Bo Winander (FP) som är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla. Att skolor och förskolor prioriteras i den kommunala budgeten gör det möjligt att bibehålla personaltätheten trots att bl a lärarlönerna nu tillåts öka mer än tidigare.

De 25 mkr extra på skolorna i Järfälla i kombination med alliansregeringens budgetförslag för 2014 kommer att möjliggöra många fler förstalärar- och lektorstjänster i grundskolan. Duktiga lärare kommer i och med dessa karriärtjänster kunna få mellan 5 000 – 10 000 kr mer i månaden. Även byråkratin i skolorna kommer att minska drastiskt genom att de skriftliga omdömena i årskurs 6-9  tas bort. Åtgärdsprogram kommer inte längre vara obligatoriskt att upprätta om inte föräldrar vill det.

– Lärare ska vara lärare och inte administratörer, säger Winander. Idag går mycket av lärarnas tid till administration, vilket innebär mindre tid i klassrummet som pedagoger. Detta vill vi i Folkpartiet förändra.

Förutom de ovan nämnda satsningarna kommer vi i Järfälla också satsa på läxhjälp, fler lektioner i svenska för nyanlända och ett läslyft. Andra förändringar Järfällaborna kommer se är en ny förskola i Nibble, en ombyggnad av Olovslundsskolan och Ulvsättraskolan samt utökningar av Mälarskolan, Kastanjens förskola och Allmogens förskola. Under 2016 kommer också ett mattelyft för årskurs 4-6, vilket innebär fler mattetimmar för barnen i de nämnda årskurserna.

 

Mer information:

Nikoletta Jozsa (FP)

Politisk sekreterare

Mejl: nikoletta.jozsa@jarfalla.se