PRESSMEDDELANDE: Förändrad socialpolitik ska minska antalet placeringar

På Folkpartiet Liberalernas och Kristdemokraternas initiativ förändrar nu Alliansen kommunens socialpolitiska inriktning när det gäller placeringar av barn, unga och missbrukare. Allianspartierna är överens om att socialförvaltningen i framtiden ska ha en återhållsam inställning till placeringar utanför det egna hemmet. Istället för placeringar utanför hemmet kommer socialnämndens sociala utskott beakta och tillämpa öppenvårdsinsatser så långt det är möjligt och i enlighet med barnets bästa. Öppenvårdsinsatser sker oftast på hemmaplan vilket innebär att Järfällas förebyggande arbete kommer att fortsätta som innan och även utökas om behovet uppstår.

– För Folkpartiet är detta en glädjande förändring som vi har jobbat länge för att förverkliga. Vi är glada för att Alliansen är eniga om att detta är rätt väg att gå i arbetet med barn, unga och vuxna, säger Nikoletta Jozsa (FP) som är ledamot i socialnämnden.

I och med överenskommelsen om att i större utsträckning arbeta med barn, unga och vuxna på hemmaplan kommer två alternativa beslut presenteras till socialnämndens sociala utskott vid varje individärende, så långt det går kommer ett av dessa beslut vara en öppenvårdsinsats för att på så sätt skapa alternativ till placeringar utanför hemmet. 

– Det förebyggande arbetet är ryggraden i det sociala arbetet. Om vi kan hindra att en ung människa hamnar i ett missbruk och i kriminalitet sparar det samhället stora belopp och förhindrar mycket mänskligt lidande, säger Lennart Nilsson (Kd) vice ordförande i socialnämnden. 

En viktig del i förvaltningens utmaningar är en fortsatt satsning kring det förebyggande arbete som sker via Järfälla stöd och behandling (JSB). I och med att Alliansen nu väljer att göra en satsning på öppenvårdslösningar i större utsträckning innebär detta indirekt att det förebyggande arbetet består och eventuellt också utökas.

– Satsningen på öppenvårdsinsatser och i och med detta det förebyggande arbetet kommer innebära mycket positiva förändringar för de mest utsatta i vårt samhälle. Jag anser att det förebyggande arbetet i ett samhälle är A och O för att samhället ska kunna fungera och må bra. Vi har så många verksamheter inom Järfälla stöd och behandling som hjälper så många av våra medborgare och det är viktigt att vi värnar om dessa verksamheter, avslutar Nikoletta Jozsa (FP).

 

Mer information:

 

Nikoletta Jozsa (FP) 

Ledamot i socialnämnden

Tel: 070-731 00 35

Mejl: nikoletta.jozsa@jarfalla.se

 

Björn Falkeblad (M)

Ordförande i socialnämnden

Tel: 070-833 77 26Mejl: bjorn.falkeblad@jarfalla.se

 

Lennart Nilsson (KD)

Vice ordförande i socialnämnden

Tel: 070-713 18 91

Mejl: lennart.nilsson@jarfalla.se

 

Med vänlig hälsning,
 
Nikoletta Jozsa
Vice gruppledare och politisk sekreterare