30 timmar införs för barn till föräldralediga i Järfällas förskolor

Olovslundskolan
Olovslundskolan i Jakobserg

På Folkpartiets initiativ ökar allianspartierna i Järfälla nu tiden i förskolan för barn till föräldralediga från 15 till 30 timmar i veckan. Beslutet tas av barn- och ungdomsnämnden den 6 december och gäller redan från januari 2013 om nämnden inte fastställer en något senare tidpunkt.

– Folkpartiet har varit drivande i denna fråga och vi är självklart mycket glada över att detta nu blir verklighet, säger Bo Winander (FP) som är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla.

Bakgrunden till beslutet är att förskolans verksamhet förändrats från att ha varit renodlad barnomsorg till att också bli en allt viktigare del i de små barnens lärande. Därför är det viktigt att barn till föräldralediga kan delta i förskolans arbete på samma villkor som andra barn.

– I den nya skollagen är förskolans ställning tydligare markerad än tidigare. Förskollärare ska leda verksamheten och det ska finnas förskollärare på varje avdelning. Förskolan blir en viktig inkörsport till skolan, vars uppgift underlättas när förskolan gjort ett bra arbete med barnen, menar Winander.

I samband med förändringen tillförs Järfällas förskolor ökade resurser.

Mer information:

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Nikoletta Jozsa (FP)

Politisk sekreterare