Politisk sekreterare, vad arbetar de med?

En politisk sekreterare är anställd som tjänsteman och arbetar vanligen för ett politiskt parti i en av landets kommuner. Politiska sekreterare kan också arbeta för ett parti eller enskilda politiker i t.ex. landsting eller riksdag men titlarna kan då ändras. Kostnad, behov, antal mandat, antal kommunalråd, överenskommelser i kommunen och mycket annat spelar in när man ska anställa politiska sekreterare. Politiska sekreterare arbetar oftare i kommuner nära större städer samt i större kommuner runt om i landet och då är det främst de större partierna som anställer. Till skillnad från andra tjänstemän som arbetar dessa för ett enskilt parti och inte ett politiskt organ.

I Sverige finns det drygt 500 politiska sekreterare och Dagens Samhälle skrev  i en artikel 2013 att de politiska sekreterarna är Sveriges dolda makthavare. Detta beror bl.a. på det inflytande de har i politiska beslut runt om i landet samt att de är så begränsat i antal.

Denna tjänst kallas också för politiskt sakkunnig och statssekreterare om man arbetar på regeringskansliet.

Vad gör en politisk sekreterare?

En politisk sekreterare sköter bl.a. kontakter med media, allmänhet, egna partimedlemmar i kommunen. I arbetsuppgifterna kan det ingå att skriva protokoll för föreningen, skriva insändare, stötta politiker i deras dagliga arbete med att sprida ut politik, sköta kontakterna med partiet centralt, hålla sig uppdaterad med den senaste politiken, den politiske sekreteraren ska veta allt om föreningen, partiet i stort, arbetsmetoder, kommunikation, kampanjmetoder, lokal politik och allt annat som kan underlätta arbetet för politikerna och föreningen i kommunen.

För den som vill synas mycket utåt, vara med i media, driva politik osv. är tjänsten som politiskt sekreterare helt fel. En stor del av arbetet är att se till att politikerna syns så mycket som möjligt. Ofta kommer de först till ett möte och går sist, sitter tyst med ett anteckningsblock där de syns minst, därefter kan de komma med råd inför kommande förhandlingar. På flera platser i landet har tjänsten döpts om till politisk rådgivare.

Vad har politiska sekreterare för lön

Lönerna för politiska sekreterare varierar stort och medan vissa har 25.000:-/mån och andra har 40.000:-/mån. Variationen beror på arbetstid, erfarenhet, arbetsbelastning, arbetsort, föreningen/partiets ekonomi  samt förväntade arbetsuppgifter.

Anställningstrygghet

Anställningstryggheten för politiska sekreterare varierar stort. Det kan skrivas in i avtal att beroende på politiska förändringar i kommunen så upphör anställningen. En politisk sekreterare får inte anställas längre än utgången av året det år det hålls kommunalval i kommunen. Under förutsättning att ditt avtal inte är tidsbegränsat kortare tid än så. LAS dvs. lagen om anställningsskydd gäller inte politiska sekreterare

Så här säger lagen 30 § kommunallag (1991:900)

Politiska sekreterare

30 § Kommuner och landsting får anställa politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Lag (1994:690).

31 § Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.
Lagen (
1982:80) om anställningsskydd skall inte tillämpas för dem. Lag (1994:690).

32 § En politisk sekreterare har rätt till den ledighet från sin anställning som behövs för tjänstgöringen. Lag (1994:690).

 

Arbetstid:

Arbetstiden varierar stort och ofta får man anpassa arbetstiden efter möten och andra aktiviteter. Det kan handla om att stötta föreningen i en kampanj kl 07 eller delta i kommunfullmäktigemöten till kl 23. Arbetstiden sträcker sig också över helger och semestrar och under valår ökar arbetstiden dramatiskt.

Karriär

Politiska sekreterare arbetar ofta en mandatperiod i en kommun, därefter byter man kommun eller får arbete inom privat eller kommunal sektor. En del blir erbjudan arbete i länsförbund, riksdagskanslier, departement osv. För en politisk sekreterare som är duktig, visar initiativ, kan förhandla, skriva och är insatt i politik finns många alternativ.

Utbildning

Det finns ingen direkt utbildning för politiska sekreterare men många har bl.a. läst enstaka kurser i bl.a. statskunskap. I övrigt finns systemvetare, jurister, ekonomer, socionomer och många andra utbildningar representerade bland de politiska sekreterarna i Sverige.

Det handlar mycket om att vara lämplig som politisk sekreterare oavsett utbildning  beroende på vilka egenskaper den aktuella föreningen/partiet är ute efter. I vissa fall handlar det om att sköta administrativt arbete för partiet och föreningen och i andra fall kan den politiske sekreteraren ha en direkt avgörande roll i politiska förhandlingar med andra partier och därför är det svårt att avgöra vilken utbildning som är den mest lämpliga.

Saknar du något, skriv en kommentar så kompletterar vi fakta om politiska sekreterare

Be the first to comment on "Politisk sekreterare, vad arbetar de med?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*