Polaris förskola

Polaris förskola är en kommunal förskola i Järfälla som ligger på Polarisvägen 33. Förskolan har två egna kockar som lagar maten till barnen. Förskolan består av ca 100 barn och 20 anställda. http://neptuni.jfog.net/polaris%20förskola/

Förskolan i Skälby ligger nära naturen och förskolan är delad i olika barngrupper där de äldre barnen har sin verksamhet i en egen villa på området. Polaris förskola säger att miljö, hälsa och pedagogik är deras prioriterade områden

Kontakt

Polaris förskola

Polarisvägen 33

Järfälla

E-post:               suzanne.nilsson@jarfalla.se

Telefon:            08 – 580 298 14

Mobil:                070 480 98 14

Fax:                     08 – 739 27 86