Pendeltågstrafiken stängs av

Arbetet med att expandera järnvägen genom Järfälla från två till fyra spår fortskrider och i april kommer det därför att ske väldigt mycket arbeten i centrala Jakobsberg. Detta kommer medföra störningar i trafiken under påskhelgen.

För att få utrymme till att anlägga fler spår kommer man flytta Ynlingavägen österut, mot Jakobsberg centrum. Arbetet med detta kommer att inledas den 1 april och planeras vara klart i december. Man kommer att inleda arbetet i södra änden av Ynglingavägen och i etapper arbeta sig upp till Viksjöleden.

Under arbetet kommer ett körfält att vara öppet och man kommer att anlägga en tillfällig busshållplats för buss 544 i närheten av den nuvarande.

Under påskhelgen, den 15-22 april, kommer trafikverket att stänga av tågtrafiken mellan Barkarby och Kallhäll. Under perioden kommer man att arbeta dygnet runt på sträckan. Arbetet syftar främst till att flytta och utöka antalet växlar samt byta ut kontaktledningar och signaler söder om Jakobsberg station.

Längs med sträckan vid norra Jakobsbergs industriområde kommer man att genomföra förberedande arbete inför byggandet av en stödmur. Detta kommer att påverka framkomligheten på vägarna i området.

Utöver detta kommer man snart inleda förberedelserna för att möjliggöra flytt av det gamla stationshuset ”Gula villan”. Man måste bland annat förstärka husets grund. Huset kommer att flyttas under hösten och det nya läget kommer att vara cirka 10 meter åt nordost.