Pendelntunneln – ett mörker för Jakobsberg

Gångtunneln i Jakobsberg, nedgång från centrum

Järnvägstunneln i Jakobsberg är nog en av våra mest bedrövliga platser. Att komma från perrongen ner i tunneln och gå mot Jakobsbergs centrum tillhör inte de mest stimulerande upplevelserna. En vinterdag med snö, is, översvämning och trasig rulltrappa kan det vara riktigt bedrövligt.

Nu har kommunen beslutat satsa 2 miljoner för att byta ut rulltrappan. Men det räcker inte. Vattnet och isen i tunneln under vinterhalvåret måste åtgärdas. Det lär bero på att grundvattnet är för högt och tränger upp och förstör plattläggningen i tunnelgolvet.

Tekniska nämnden vill nu ha 3 miljoner för att åtgärda en del av problemet. Golvet behöver isoleras från det uppträngande grundvattnet och ny golvbeläggning måste till. Dörrar vid alla uppgångar skulle ge en bättre temperatur i tunneln och minska risken för isbildning.

Den vita väggbeklädnaden som kom dit för några år sedan blev inte någon höjdare. Efter några omgångar med klotterbekämpning ser den ganska eländig ut. Om teknikerna lyckas lösa grundvattenproblemet och få till stånd ett allmänt bättre klimat i tunneln bör också väggbeklädnaden bytas ut. Den helheten kunde bli ett lyft!