Pedagogpriset till två Järfällapedagoger

Jarfalla_kommun

Järfälla kommun har nyligen delat ut pedagogpriset till två av kommunens pedagoger. Priset gick till Rima Esmailiyan och Charlotta Ståhlberg och består av 15.000 kr i resestipendium och diplom och ett glasäpple.

Sedan fem år så delar Järfälla kommun ut ett pris till pedagoger i kommunens förskolor och skolor. I år gick priset till Charlotta Ståhlberg på Vallvägens förskola och Rima Esmailiyan som jobbar i förskoleklassen på Nybergs förskola. Charlotta fick priset med motiveringen ”…hon är en pedagog som har barnet i fokus under hela vistelsetiden på förskolan. Hon erbjuder en pedagogik som gynnar barnets lärande fullt ut, där barnen också får vara med och påverka, bland annat med hjälp av tankekartor.”

Rima som arbetar på Nybergsskolan fick priset med motiveringen ”…hon har en tydlig och hög förväntan på vad barnen kan klara utifrån sina individuella förutsättningar, vilket leder till att alla elever oavsett inlärningstakt och förmåga utvecklas mycket. Eleverna har lärt sig att ta ledning av läraren, andra vuxna i klassrummet och av jämnåriga. Hon får dem att lita till sin egen förmåga. Eleverna uttrycker att Rima lär dem hur man blir en bra kompis”

Folkpartiet gratulerar Rima och Charlotta till det viktiga priset samtidigt som vi gratulerar förskolav på Vallvägen och Nybergsskolan.