Partiprogramarbete i Järfälla

Den 13 september kallades ett 30-tal liberaler från fem norrkommuner av Folkpartiet Järfälla och Folkpartiet Sundbyberg till ett möte i Järfälla för att diskutera Folkpartiets framtida partiprogram. Kvällen inleddes av Martin Andreasson, ledamot av förbundsstyrelsen och sekreterare i Programkommittén, som berättade för oss varifrån liberalismen kommer, hur länge liberalismen har funnits och varför den är så viktig.

Andreasson berättade att man har funnit partiprogram skrivet av Folkpartiet redan 1895. Då var den viktigaste frågan införandet av öppen omröstning i riksdagen. Folkpartiet och Liberaler har genom tiderna alltid värnat om människan och människans rättigheter. 1934 skrev Folkpartister att ”Demokratins värnande” var det viktigaste av allt, denna punkt kom först i partiprogrammet.

Vad innebär då ett nytt partiprogram? Vad ska vi utgå ifrån och varför behövs det?

Enligt Andreasson så behöver vi, som alla andra, anpassa oss till nutiden. När sista partiprogrammet skrevs i mitten av 90-talet hade Sverige precis gått med i EU, vi visste ej vart detta medlemskap skulle leda. Vi levde i skuggan av berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning. Östeuropa hade stora förhoppningar om framtiden. När senaste programmet skrevs var en förändring i mellanöstern långt borta.

Med denna inledning delades deltagarna upp i grupper där utvalda frågor diskuterades över en middag. Diskussionerna var livliga och rörde allt från gårdsförsäljning till studier. En vidd av deltagarnas ålder, bakgrund och uppdrag gav en stor bredd på frågorna och framförallt på åsikterna. Vad är liberalt egentligen?

När vi återsamlades sammanfattades synpunkterna och tid gavs för egna frågeställningar kring partiprogrammet. Många ville göra sina röster hörda och förslagen som kom upp berörde frågor som: Minimilöner, teknikoptimism, bygglovsregler, a-kassa, studiemedel, kompetens inom olika yrken, sjukförsäkring m.m.

Genomgående för mötet och för deltagarna var att vi alla värnade om människans frihet, värdighet och trygghet. Den sammanfattade känslan av mötet var en genomgående medmänsklighet, liberalism och värnandet av de mest utsatta människorna i samhället.

Programdagen i Järfälla den 13 september Programdagen i Järfälla den 13 september Programdagen i Järfälla den 13 september