Pålningsarbete vid SAAB i Järfälla

Trafikverket genomför under sommaren pålningsarbeten vid SAAB j Jakobsberg för att förstärka marken för Mälarbanas utbyggnad.

Ni har säkert sett att det sticker upp en stor mängd med betongpålar utmed spårområdet mellan Söderhöjden och SAAB i Jakobsberg. Ni som normalt inte åker tåg kan se arbetsplatsen från Saabs parkering. Arbetet utförs av TRV för att marken ska klara av Mälarbanans utbyggnad i området.