No Picture

Rädda Jakobsbergs gamla stationsbyggnad

När två nya järnvägsspår byggs genom Järfälla måste Jakobsbergs gamla stationsbyggnad flyttas. För att byggnaden skall kunna användas i en framtid med rimliga ljudförhållanden måste snarast studeras hur byggnaden skall rustas och hur långt från…


No Picture

Järnvägsutbyggnad och bullerskydd

Tack vare alliansregeringens målmedvetna satsning på trafikförbättringar i stockholmsregionenkan vi i Järfälla se fram mot bättre punktlighet och säkrare pendeltågstrafik när nu ytterligare två spår dras genom kommunen och en pendeltågstunnel byggs genom city.Dock räcker…
No Picture

Bo Winanders svar till Björklund

Jag delar din kritiska uppfattning om det här förslaget. Förutom de invändningar du tar upp finns ytterligare en, som jag tror är mycket viktig. Rätt att överklaga betyg kommer att motivera lärare att sätta högre…