No Picture

Attraktiva studiemiljöer

 Det är viktigt att den fysiska miljön i våra skolor och förskolor är fräsch och motiverar till bra studieinsatser. Järfälla kommun har under några år lagt ner mycket pengar på nybyggnad, ombyggnad och uppfräschning och…No Picture

En vinter utan verktyg för snöröjning!

Snöslungor och snöskyfflar är slutsålda i butikerna. Husqvarna som tillverkar snöslungor noterar aktieuppgång på börsen. När kommunen sätter in alla tillgängliga resurser i snösvängen räcker det hjälpligt till att hålla de stora vägarna farbara. Villaområdena…


No Picture

Mångfaldspris till Järfälla

Tre förskolor i Järfälla har tilldelats Järfälla Kommuns nyinrättade mångfaldspris. Förskolorna Kvarnen, Mjölnaren och Vallvägen har arbetat med mångfaldsfrågor och integrerat dessa i sin verksamhet på ett bra sätt. Motiveringen till priset är:”Arbetsgivaren vill visa uppskattning…


No Picture

Mer trafikkaos i Barkarby

I den detaljplan för järnvägsutbyggnaden genom Järfälla kommunsom nu är ute för yttrande föreslås att Barkarbybron rivs och ersätts med enbart en gång och cykelväg över järnvägen. En ny bro kallad Veddestabron byggs längre upp…