Övningsskolor för lärarstudenter i Järfälla

Vi har tidigare rapporterat om ett nystartat samarbete mellan Järfälla kommun och Södertörns högskola beträffande lärarutbildning. Järfälla är utvald att som enda kommun i norra Storstockholm att upprätta och driva ett antal övningsskolor och övningsförskolor.

Verksamheten invigdes den 18 september i kommunhuset i Jakobsberg och innefattar dels ett ”Centrum för professionsutveckling”, CPU, som placeras på Mälargymnasiet. CPU blir en mötesplats för ett systematiserat och kontinuerligt samarbete mellan studenter, lärare och forskare inom lärarutbildningen respektive lärare verksamma i kommunens skolor.

Södertörns högskola ”äger” projektet, som är femårigt, och skapar organisationen för det. I kommunens skolor – både de som drivs i egen regi och friskolor – placeras lärarstudenter från högskolan och får hjälp av utbildade handledare.

På sikt kan det här samarbetet mellan Järfälla och Södertörns högskola underlätta lärarrekrytering till Järfällas skolor och förskolor. Att rekrytera de bästa lärarna är en av de viktigaste utmaningarna skolan står inför.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden