Överetablerad handel i Barkarbystaden

Överetablerad handel i nordvästsektorn

Stockholms nordvästsektor – Bromma, Vällingby, Järfälla, Sollentuna, Upplands-Väsby – är ett synnerligen handelstätt område. En rad stora centrum konkurrerar om kunderna – Bromma Block, Vällingby, Kista, Sollentuna C, Häggvik/Stinsen, Barkarby handelsplats och Jakobsberg – samtliga med inomhusgallerior förutom Barkarby.

Utbyggnaderna fortsätter. I de handelsutredningar som föregår varje utbyggnad varnas regelmässigt för en överetablering samtidigt som det brukar konstateras att just nordvästsektorn är tätbebyggd och har en köpstark befolkning.

I Järfälla planeras nu för ytterligare 100.000 kvadratmeter handelsyta – 70.000 kvm på Barkarby handelsplats och 30.000 kvm på gamla Kodaktomten. Den politiska oenigheten kring projekten har tilltagit. I fråga om Kodaktomten står alliansen i sin helhet bakom besluten medan oppositionspartierna varit emot. För Barkarby handelsplats har Folkpartiet länge varit ensamma om att varna för överetableringen men har mot slutet fått sällskap av Miljöpartiet och Vänstern.

Det är nu moderaterna och socialdemokraterna som främst driver på för att öka handelsytorna inom Barkarby handelsplats.

En vanlig invändning mot ytterligare handel brukar vara trafiken på gamla Enköpingsvägen och Norrviksvägen. De är två av Järfällas mest trafikerade vägar som får ta större delen av handelstrafiken. Situationen är besvärande men detta är inte enda skälet att säga nej till ytterligare etableringar.

Barkarby handelsplats fungerar väl. Den har sin egna karaktär jämfört med övrig handel i sektorn just för att den inte är en inomhusgalleria. Det blir dessvärre mycket biltrafik inom området då man gärna tar bilen från butik till butik. Området behöver inte ytterligare handel utöver den mycket stora livsmedelshall som ICA kommer att öppna 2014 och den stora sportbutik som snart börjar byggas. Däremot behöver det nuvarande området ständigt förnyas och utvecklas för att behålla sin dragningskraft. Det är möjligt att ytterligare 50.000 kvadratmeter handel är motiverat i en framtid men knappast i dag.

Därför föreslår Folkpartiet att de nya kvarteren kring Herrestarondellen också får användas för bostäder och centrumfunktioner. Alla levande centrum förutsätter boende. Det räcker väl med att besöka handelsplatsen efter att butikerna stängt – inte en människa så långt ögat når mer än de som hastar in för att få sig en hamburgare. Detta är inget stadsliv. Att sprida den stadsdelskaraktären till ytterligare mer än 100.000 kvm markyta ger ingen stad bara en handelsplats som är nästan dubbelt så stor och med samma atmosfär som idag.

Folkpartiet vill omarbeta planen för Barkarbystaden och få plats med flera bostäder som kan ge liv och rörelse till kommande kvarter. Minska ner på planerad storhandel och blanda bostäder och service i småskalig miljö. Den som kvällstid besökt nuvarande handelsområdet vet att på de vidsträckta parkeringsplatserna pågår ingen verksamhet som stör nattsömnen.