Överbetyg på friskolor enligt DN

Idag kan man läsa artikeln ”Friskolor konkurrerar med överbetyg” som handlar om att många friskolegymnasier i landet ger sina elever högre betyg än vad det har fått på sina nationella prov. Man har i artikeln kartlagt skolor över hela Sverige och i Järfälla så har man undersökt gymnasierna HTC, YTC och NT-gymnasiet i Järfälla. Dessa är tre kommunala gymnasieskolor och man kan se vilka som har gett högra betyg till eleverna än vad det nationella provet har visat. Här nedan kan du se hur många procent av eleverna som har fått högre betyg i olika ämnen på Järfällas gymnasieskolor än vad de har fått på nationella provet:

NT gymnasiet:

Engelska 5. 17,8 %

Matematik 2,6 %

HTS-gymnasiet:

Engelska 5: 4,5 %

YTC-gymnasiet:

Engelska 5: 21,4 %

Matematik 1A: 36,6 %

Skolforskaren Jonas Vlachos säger till DN att detta troligen är en  underskattning på skillnaden eftersom det i en rapport till Skolinspektionen har funnit att friskolor är generösare när de rättar nationella prov än vad kommunala skolor är.

Att det skiljer sig åt mellan resultatet på nationella provet och slutbetyget behöver inte vara något konstigt då läraren ska betygsätta elevens hela prestation i slutbetyget men det finns om avvikelserna är stora så är det bra med ett underlag skriver DN i artikeln