Origo, Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

I Stockholms län lever tusentals flickor och pojkar i en hederskontext. Resurscentret Origo består av ett fysiskt och ett virtuellt center som erbjuder stöd och vägledning till ungdomar som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Även yrkesverksamma från olika myndigheter och frivilliga organisationer som arbetar med målgruppen kan vända sig dit vid behov av vägledning. Origo är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län och Länsstyrelsen i Stockholms län. Elever och personal i Järfälla kan vända sig till Origo för att få råd, stöd och vägledning. Läs mer om Origo på origostockholm.se/Yvonne Lagerhäll, programchef

Den här texten kommer från en del av det månadsbrev som Barn- och Ungdomsförvaltningen i Järfälla har skickat ut förskolor och skolor i Järfälla. Hela brevet kan du läsa här