Öppna förskolan alltmer populär

I höstas startade den öppna förskolan i Viksjö som den fjärde öppna 
förskolan i Järfälla. Sedan tidigare finns kommunala öppna förskolor i 
Jakobsberg, Barkarby och Kallhäll.

 I höstas beslutade BUN barn- och ungdomsnämnden också om utvidgat
tillträde. Vissa tider är den öppna förskolan i Jakobsberg öppen också 
för föräldralediga med barn, som redan är inskrivna i förskolan – s k 
15-timmarsbarn. Den verksamheten har blivit så populär att barn- och 
ungdomsnämnden nu beslutat om tilläggsanslag som gör det möjligt att 
finansiera extra personal som ett stöd till föräldrar och barn.

Mer information: Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden