Ombyggnaden av Viksjö centrum – busshållplats med eller utan evighetsperspektiv (Gästblogginlägg)

En mycket glädjande upprustning är på gång av Viksjö Centrum och programsamråd pågår till 18 mars.
I samband med byggandet av Viksjö kyrka, 2005, skedde också iordningställande av den angränsande mark som Järfälla kommun äger. När den busshållplats, som nu finns för busslinjerna 551 och 553 skulle placeras ut var det för Viksjö kyrka angeläget att denna inte hamnade precis framför det stora fönster som i praktisk mening utgör gudstjänstlokalens altartavla alldeles bakom altaret. För församlingens medlemmar och andra kyrkobesökare var det viktigt med en så harmonisk miljö som möjligt utanför kyrkan, även om självklart kyrkans plats i området innebär liv och rörelse runt omkring. Kyrkoprojektet har också gått under namnet Öppenhetens kyrka. Dock var det ingen som tänkte sig att kommunen och SL skulle komma på tanken att placera busshållplatsen för Viksjö Centrum alldeles utanför det stora panoramafönstret. Genom att SL bestämde sig för att använda ledbussar blev det inte tillräckligt med plats på den plats som ursprungligen fanns angiven. Den flyttades därför, utan samråd med dåvarande Viksjö församling, till den nuvarande platsen. Därigenom har vi sedan kyrkan kom till bruk, 2005, tvingats att ständigt se denna hållplats framför oss, vilket särskilt i samband med gudstjänster, nattvardsgång och begravningar är orimligt störande. Många av oss vet nu hur många bussavgångar det går på en gudstjänst och hur många som i genomsnitt väntar och rör sig vid busshållplatsen dessa tider.
De flesta verkar gilla att Viksjö kyrka finns mitt i byn, det positiva med att alla viksjöbor kan se vad som pågår där och är välkomna in. Dock är just detta att ha en busshållplats precis utanför där altaret står i längden oacceptabelt. Även om det kommer upp vissa buskar alldeles intill husväggen räcker inte det.
Under avsnittet Kollektivtrafik i detaljplaneförslaget anges att SL har framfört till kommunen att utrymmet för dagens busslinga är för trång och behöver ses över. Området ska omstuderas, sägs det i kommunens förslag.
Mot den bakgrunden är det angeläget att Järfälla kommun och SL kommer överens om en alternativ plats för busshållplatsen, som gör att bussarna inte stannar alldeles utanför altarfönstret till Viksjö kyrka och det nu, för oss kyrkobesökare, alltför provocerande läget.
Inge Gerremo
kyrkvärd i Viksjö kyrka